Училище за Музикално Продуциране Omni’s Cool

В Omni’s Cool може да участва всеки, който иска да се научи да композира и продуцира своя собствена музика или музика за своите приятели . Училището е насочено към усвояването на съвременни музикални технологии и има за цел да изгради професионална и приятелска среда за развитие и подпомагане на таланти.


Интернет страници: omnis.cool | Instagram | Youtube | Facebook


Предмети:

• Основни понятия в музиката, и история на музиката.
Въведение в историята на музиката, хронология на инструментите през вековете в различните музикални жанрове.

• Музикално продуциране
Изучават се основни програми за звукозапис и нотиране като – Ableton Live, Logic Pro, Audacity, Sibelius, Musescore и др. Използват се както дигитални, така и аналогови музикални инструменти.

• Филмова музика
Композиране на музика към видео и звукови ефекти. Изучават се отделните похвати за подчертаване на настроенията заложени във видеото. Композиране на музика за герои (characters). Композиране на музика за камерен състав и звукозапис.

• Пиано, хармония и солфеж
Курсът създава основа и помага на всеки, който иска да бъде изпълнител, композитор или продуцент. Солфежът е дисциплина, която развива слухът. Той е определящ за музикалните способности на всеки артист независимо от стилът, който изпълнява. Заниманията включват и изучаване на специфичните особености на хармонията в различните музикални жанрове.

• Звукозапис и обработка на звука
Запознаване с основните понятия и похвати в звукозаписа. Миксиране и мастериране.

• Музикална композиция
Основи на музикалната композиция. Композиране на песни, инструментални, електронни и акустични проекти. Аранжиране и нотиране на композиции за изпълнение от по-голям състав.

• Звукозапис и обработка на звука
Запознаване с основните понятия и похвати в звукозаписа. Миксиране и мастериране.

• Оборудване на домашно звукозаписно студио
Подбор на нужните компоненти за добре функциониращо домашно звукозаписно студио.
Днес записването на музика в домашни условия е по-достъпно от всякога. С малка инвестиция е възможно оборудването на собствено студио, което да ви позволи да започнете реализирането на идеите си.


CoVarna е документален сериал за късометражно кино, заснемайки градски портрети на хората и времето във Варна, България.